3+1

Tři akce s námi, čtvrtá zdarma
Tato nabídka je vytvořena pro vás, kteří už máte Základní kurz za sebou, jste držiteli platné pilotní licence a rádi využíváte našich služeb. Je jisté, že si vaší přízně velmi vážíme a rádi vám nabízíme touto cestou jakési hmotné poděkování ve formě kurzu či výletu v režii naší školy.

O co jde?
Pojeďte s námi na 3 kurzy nebo výlety (možno kombinovat) v průběhu jednoho roku a využijte nabídky další akce zdarma.

Doba jednoho roku
Tuto dobu počítáme jako začátek kteréhokoliv kurzu nebo výletu (Základní kurz se nezapočítává), na který s námi jedete + 365 dní. V tomto období je potřeba se zúčastnit ještě dalších dvou kurzů nebo výletů a potom si vyberte kteroukoliv akci z níže uvedených okruhů.

Vyberte si z těchto okruhů:
- Perfektní starty,
- Přesná přistání,
- Poznáváme terény v ČR,
- Termické létání v zahraničí,
- Expediční výlety,
- Pozemní trénink (4 x 4 hodinový blok tréninku),
- Bezpečnostní trénink (i pro PL-B).

Náš systém bude stále monitorovat situaci a včas nás i vás upozorní na možnost získání kurzu či výletu zdarma. Rádi vás budeme písemně informovat o této příjemnosti. Stejně tak si můžete vy sami na vlastním účtu v našem systému kontrolovat aktuální stav a další možnosti s tím spojené.