Proč vyplňovat anketu?

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o zpětnou vazbu, která nám všem v El Speedu může pomoci, či dále motivovat. Instruktorská činnost na kurzech a výletech není úplně jednoduchá a může se stát, že se instruktor nezachová vždy adekvátně situaci. Že přijme z několika možných řešení to horší. Stát se může cokoliv, vše je lidské. Velmi nám však záleží na tom, abychom byli schopni možné chyby najít, analyzovat a pokud možno, tak již neopakovat. Proto je pro nás Vámi vyplněná anketa velmi cenná a podnětná.

Všechny ankety po kurzu či výletu důkladně zpracováváme a snažíme se v nich najít nové náměty pro další činnost. Věřte, že Vaše odpovědi přispívají ke zlepšení či upevnění kvality celé výuky jakožto komplexní služby.

Za Vaši pomoc bych Vám chtěl jménem všech našich instruktorů poděkovat.

Dalibor Carbol
hl. instruktor